Informatie

Elke Vrijmetselaarsloge maakt bij haar bijeenkomsten gebruik van een ritueel waarvan tekst en handelingen zijn vastgelegd in een rituaal. 

Naast een van de oudste loges in Nederland werken wij als een van de weinige loges in Nederland met het 'Lauderdale' Rituaal beter bekend als 'Engels Rituaal'.

De voertaal is altijd Nederlands

Het Engels Rituaal is gebaseerd op een Rituaal dat begin vorige eeuw in Engeland werd ingevoerd door Annie Besant.
Het vindt zijn wortels in het Franse Rituaal, maar kreeg onder de invloed van theosofen (Leadbeater en Wedgewood) en de tradities binnen de Britse Vrijmetselarij een eigen karakter.

Het Engels rituaal heeft een esoterische toon en mystiek waarvan de theosofische auteurs geloofden dat deze spiritualiteit de kern vormde (is) van wat de vrijmetselarij vertegenwoordigd.

De bijeenkomsten zijn 4e zondag en 2e dinsdag van de maand.

Wij verwachten dat u zich inspant om zoveel mogelijk bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.


De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is nu € 205,- per jaar.

ritueel, ceremonie, wedgewood, kaars, filosofie, theosofie, inwijding, secret, genootschap