Informatie

Elke Vrijmetselaarsloge maakt bij haar bijeenkomsten gebruik van een ritueel waarvan tekst en handelingen zijn vastgelegd in een rituaal. 

Bij loge Saint Germain wordt gewerkt met het “Engels” ritueel: gebaseerd op het rituaal dat rond 1900 in Groot Brittannië werd ingevoerd door  Annie Besant.

In eerste instantie was het de Engelse vertaling van het Franse rituaal, maar onder invloed van de theosofen Leadbeater en Wedgewood en van de tradities binnen de Britse masculiene Vrijmetselarij kreeg het een eigen karakter.

De bijeenkomsten zijn 2e en 4e dinsdag van de maand.

Wij verwachten dat u zich inspant om zoveel mogelijk bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.


De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is nu € 205,- per jaar.

ritueel, ceremonie, wedgewood, kaars, filosofie, theosofie, inwijding, secret