ANBI


Saint Germain is de naam van onze Vrijmetselaarsloge, maar is tevens de naam van onze vereniging.

De vereniging Saint Germain zorgt voor de financiële huishouding, de organisatie van ledenvergadering en andere facilitaire zaken.

Onze vereniging is een ANBI (een algemeen nut beogende instelling) en daarom zijn we verplicht enkele zakelijke gegevens te presenteren op onze website:

 

Naam: 'LOGE NO.41 SAINT GERMAIN'

Vestigingsplaats: 'S-GRAVENHAGE

RSIN: 816321243

 

Doelstelling: "Middels gedegen financiële huishouding, de administratie van ledengegevens en ingekomen en uitgaande stukken en participatie binnen de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain de Maçonnieke arbeid maximaal ondersteunen."

Het bestuur: Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester (schatbewaarder genoemd) en secretaris.

Beloningsbeleid: Al onze leden (inclusief het bestuur) zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor onze vereniging. Er is geen sprake van enig beloningsbeleid.

Beleidsplan: Onze vereniging maakt geen beleidsplan, omdat het louter zorg draagt voor de facilitering van ons Vrijmetselaarswerk. Hiertoe werken wij in federatief verband samen met de andere Nederlandse loges binnen de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain.

Activiteiten: de activiteiten van onze vereniging bestaan uit bijeenkomsten voor onze leden.

Financiële verantwoording:  Het financieel jaarverslag staat onderaan deze pagina.

 

Jaarrekening En Begroting 2021 2022 22 23
Excel – 17,1 KB 370 downloads